Linguo internaciona di la delegitaro

(Sistemo Ido)

Vocabulaire français-international

(FRANÇAIS-IDO)
 
 

Les abbréviations incluent:
adj. = adjectif; adv. = adverbe; conj. = conjonction; fig. = figuratif; intr. = intransitif; n. = nom; prép. = préposition; pron. = pronom; tr. = transitif; tr./intr. = transitif ou intransitif; v. = verbe.

Français-ido

U

ubiquité ubiqu.eso
ulcère ulcero
un un; una; un.u, pluriel un.i
unanime unanima
uni plata; (lisse) glata
uniforme (adjectif) uniforma; uniformo
union uniono
unique unika
uniquement sole
unir unionar, juntar
unité uno; un.eso; un.ajo
univers universo
université universitato
urgent urj.anta
urine urino
urne urno
usage uz.o, uz.ado; (coutume) kustumo
user konsumar; user de uzar
usine fabrik.erio
ustensile utensilo
usuel uzata
usure uzuro
usurper uzurpar
utile utila
utopie utopio