Homajo a Schleyer

L'unesmo, qua sucesis entuziasmigar la mondo por internaciona helplinguo e propagar (de 1880) sistemo praktikebla, esas la katolika parokestro Schleyer en Baden.

Sa Volapük ne komplete perisis, quale multi afirmas; ol ne perisis plu multe, kam l'unesma vaporshipo inventita da Watt. La verajo esas, ke la du konstante altrigesis e plubonigesis.

La max multa principi di la nova sistemi trovesas ja en Volapük di Schleyer.
(Hike l'autoro mencionas ta dek principi.)

Precipue du bazi di Volapük esis plubonigenda. Sa konjugo esis tro sintezema, e la radiki di la vortaro ne esis suficante internaciona (...)

Ne avideso ganar mono instigis Schleyer inventar e propagar mondlinguo; il restis sempre malricha.

Nur l'amo por la homaro entuziasmigis Schleyer, qua volis divenar granda bonfacanto di olu; e vere Schleyer divenis en ta kozo l'unesma granda bonfacanto di la homaro; sed il ne restis la sola granda bonfacanto.

La posa autori di mondlingui e lia adheranti ne havas plu multa yuro miskonocar Schleyer, sa Volapük e sa meriti, kam la moderna industrio havas la yuro malestimar Watt e l'unesma vaporshipo, quan il konstruktis.

J. B. Pinth
27 dec. 1908

Interreta adreso di la oficala TTTeyo: http://members.aol.com/idolinguo/index.html